ต้อนรับ อบต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการองค์กรที่ดี และการบริหารจัดการด้านชุมชน เรื่องการทำไส้เดือนดิน และกลุ่มอาชีพของ อสม.ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้

โดยมี ตัวแทนอสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนอสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในวัดกลางใหม่