ต้อนรับเทศบาลตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 415 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และชาวชุมชนหัวแหลมพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มาทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการท่องเที่ยวและศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวและชุมชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ที่ทำการชุมชนหัวแหลมพัฒนา

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail