ต้อนรับเทศบาลตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และชาวชุมชนหัวแหลมพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่มาทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการท่องเที่ยวและศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวและชุมชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ที่ทำการชุมชนหัวแหลมพัฒนา