ต้อนรับคณะสำนักงานเขตสาทร กทม.

วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 226 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 92 คน มาทัศนศึกษาดูงานด้านการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานควบคุมป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของ อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียน อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วัดกลางใหม่ และ โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส)

โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail