ต้อนรับคณะสำนักงานเขตสาทร กทม.

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 92 คน มาทัศนศึกษาดูงานด้านการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานควบคุมป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของ อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียน อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วัดกลางใหม่ และ โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส)

โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556