ต้อนรับคณะตรวจประเมิน ตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 10

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 10 นำโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ และคณะกรรมการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และวัดกลางใหม่

ซึ่งนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้รับการตรวจประเมิน ได้นำเสนอโครงการงานระบบแผนที่ภาษีแบบใหม่ การบริหารจัดการขยะโดยใช้ไส้เดือน(โรงฆ่าสัตว์) และโรงเรียน อสม. ณ วัดกลางใหม่