งานรวมใจเพื่อการศึกษาสู่อาเซียน

คณะกรรมการมัสยิด กรรมการโรงเรียน สัปปุรุษ ครู นักเรียนโรงเรียนเจริญศาสน์อิสลามวิทยา และชาวชุมชนมัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม จัดงานรวมในเพื่อการศึกษาสู่อาเซียน เพื่อนำเงินรายได้ไปใช้จ่ายด้านการศึกษาและกิจกรรมของมัสยิด และเพื่อต้อนรับอาเซียนจะนำครูที่สอนภาษาอาหรับ มาลายู อังกฤษมาสอนเพื่อเตรียมให้เด็กมีความรู้ในภาษาเหล่านี้

โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานอำนวยการได้มอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ณ มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม ชุมชนสันติสุข