งานรวมใจเพื่อการศึกษาสู่อาเซียน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง

คณะกรรมการมัสยิด กรรมการโรงเรียน สัปปุรุษ ครู นักเรียนโรงเรียนเจริญศาสน์อิสลามวิทยา และชาวชุมชนมัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม จัดงานรวมในเพื่อการศึกษาสู่อาเซียน เพื่อนำเงินรายได้ไปใช้จ่ายด้านการศึกษาและกิจกรรมของมัสยิด และเพื่อต้อนรับอาเซียนจะนำครูที่สอนภาษาอาหรับ มาลายู อังกฤษมาสอนเพื่อเตรียมให้เด็กมีความรู้ในภาษาเหล่านี้

โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานอำนวยการได้มอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนครั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ณ มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม ชุมชนสันติสุข

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail