งานประเพณีวันขวัญทุ่งในลึก

ชุมชนในลึก จัดงานประเพณีวันขวัญทุ่ง ประจำปี 2556 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความรักความสามัคคีของชุมชน โดยมีกิจกรรม การทำบุญเลี้ยงพระ การแข่งขันฟุตบอล 5 คน การแข่งขันเรือยาว 5 ฝีพาย และการรำวงเวียนครก โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตัวแทนภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณถนนในลึก (ตรงข้ามโรงฆ่าสัตว์)