งานประเพณีวันขวัญทุ่งในลึก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 201 ครั้ง

ชุมชนในลึก จัดงานประเพณีวันขวัญทุ่ง ประจำปี 2556 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความรักความสามัคคีของชุมชน โดยมีกิจกรรม การทำบุญเลี้ยงพระ การแข่งขันฟุตบอล 5 คน การแข่งขันเรือยาว 5 ฝีพาย และการรำวงเวียนครก โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตัวแทนภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณถนนในลึก (ตรงข้ามโรงฆ่าสัตว์)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail