โครงการต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา เราผู้เยาว์เฝ้าถนอม (ผู้สูงอายุ)

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน โครงการต้นไม้ใหญ่ให้ร่วมเงา เราผู้เยาว์เฝ้าถนอม(ผู้สูงอายุ) โดยสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย

เพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล ๕