เปิดการอบรมผู้ประกอบการจำหน่วยอาหาร

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่สัมผัสอาหาร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม การปรุง การประกอบอาหาร การทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ รวมถึงการเสริฟ์อาหารให้กับผู้บริโภค มีความรู้ ความเข้าใจ มีพฤติกรรมและการปฎิบัติตนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยมีผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร ถนนตีเหล็ก ถนนมิตรเกษม ถนนบ้านดอน ผู้ประกอบการตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน เข้าร่วมอบรมจำนวน 250 คน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้