สืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวชุมชนบางกุ้ง 1,2 และ 3

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ชุมชนบางกุ้ง 1,2 และ 3 จัดงานจบปีจบเดือนรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สวนอาหารป๊อบอายอีซี่