วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร

นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี