ลงพื้นที่เยี่ยมชมการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 7 หลักสูตร

วันที่ 30 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 292 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้เข้าร่วมการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น.

ซึ่งมีหลักสูตรการอบรมจำนวน 7 หลักสูตร คือ 1. ว่ายน้ำ 2. วาดภาพระบายสี (Drawing and Painting) 3. ดนตรี 4. ขับร้อง (Singing Camp) 5. การเต้น (Cover Dance) 6. โยคะ (Yoga) และ 7. คอมพิวเตอร์ และจัดพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตร และแสดงผลงาน/นิทรรศการ ของผู้เข้ารับการอบรม ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเบญจศก โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail