ลงพื้นที่เยี่ยมชมการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 7 หลักสูตร

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้เข้าร่วมการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น.

ซึ่งมีหลักสูตรการอบรมจำนวน 7 หลักสูตร คือ 1. ว่ายน้ำ 2. วาดภาพระบายสี (Drawing and Painting) 3. ดนตรี 4. ขับร้อง (Singing Camp) 5. การเต้น (Cover Dance) 6. โยคะ (Yoga) และ 7. คอมพิวเตอร์ และจัดพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตร และแสดงผลงาน/นิทรรศการ ของผู้เข้ารับการอบรม ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเบญจศก โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)