ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 445 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ บริเวณสะพานนริศ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ โดยมีพลตำรวจตรี เกียรติพงศ์ ขาวสำอาง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปล่อย

เพื่อป้องกันและปราบปราม การก่ออาชญากรรมและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายนนี้ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในการปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 เมษายนนี้

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail