ร่วมทำบุญตักบาตรชุมชนหนองบัว

วันที่ 27 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง

ชุมชนหนองบัวจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีนายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ นายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 ณ ที่ทำการชุมชนหนองบัว

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail