ร่วมทำบุญตักบาตรชุมชนหนองบัว

ชุมชนหนองบัวจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีนายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ นายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 ณ ที่ทำการชุมชนหนองบัว