ฟุตซอลกุ้งสายฟ้า HONDA SUPER CUP 2013

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลกุ้งสายฟ้า HONDA SUPER CUP 2013 โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

เพื่อให้เยาวชนภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมในทางสร้างสรรค์เชิงกีฬา ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกระเบียบวินัย และนำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป โดยมีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 48 ทีม แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ 1.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 11 ปี จำนวน 16 ทีม 2.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี จำนวน 16 ทีม และ 3.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 16 ทีม ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2556 ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี