ฟุตซอลกุ้งสายฟ้า HONDA SUPER CUP 2013

วันที่ 28 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 624 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลกุ้งสายฟ้า HONDA SUPER CUP 2013 โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

เพื่อให้เยาวชนภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมในทางสร้างสรรค์เชิงกีฬา ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกระเบียบวินัย และนำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป โดยมีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 48 ทีม แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ 1.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 11 ปี จำนวน 16 ทีม 2.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี จำนวน 16 ทีม และ 3.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 16 ทีม ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2556 ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail