ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 332 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2556 การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน แทนชุมชนที่ว่าง จำนวน 3 ชุมชน

ได้แก่ ชุมชนหนองบัว ชุมชนวัดท่าทอง ชุมชนเมตตาธรรม การจัดตั้งชุมชนใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างเตรียมเอกสารเสนอคณะทำงาน และเชิญร่วมเปิดงานประจำปีสรงน้ำหลวงพ่อพัฒน์ ณ วัดพัฒนาราม ในวันที่ 17 เมษายน 2556 โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail