ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2556 การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน แทนชุมชนที่ว่าง จำนวน 3 ชุมชน

ได้แก่ ชุมชนหนองบัว ชุมชนวัดท่าทอง ชุมชนเมตตาธรรม การจัดตั้งชุมชนใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างเตรียมเอกสารเสนอคณะทำงาน และเชิญร่วมเปิดงานประจำปีสรงน้ำหลวงพ่อพัฒน์ ณ วัดพัฒนาราม ในวันที่ 17 เมษายน 2556 โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี