ประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน กิจกรรมถังข้าวหมูกู้โลก

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำสตรี และ อสม.ทุกชุมชน

มีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะ โดยมีกิจกรรมถุงพลาสติกแลกแต้ม กิจกรรมถังข้าวหมูกู้โลก เป็นต้น โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบถังข้าวหมูกู้โลก ให้กับชุมชนเสรีพล ณ หมู่บ้านเสรีพล และชุมชนหน้าสนามกีฬา ณ หมู่บ้านเพชรวิลล่า โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556