ประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน กิจกรรมถังข้าวหมูกู้โลก

วันที่ 21 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 404 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนำสตรี และ อสม.ทุกชุมชน

มีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะ โดยมีกิจกรรมถุงพลาสติกแลกแต้ม กิจกรรมถังข้าวหมูกู้โลก เป็นต้น โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบถังข้าวหมูกู้โลก ให้กับชุมชนเสรีพล ณ หมู่บ้านเสรีพล และชุมชนหน้าสนามกีฬา ณ หมู่บ้านเพชรวิลล่า โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail