ต้อนรับเทศบาลเมืองปทุมธานี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ชาวชุมชนหัวแหลม และแกนนำสตรีเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 180 คน ศึกษาดูงานด้านศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนหัวแหลมพัฒนา

พร้อมการบรรยายด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มแกนนำสตรีเทศบาล ณ ห้องอาหารมณเฑียร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556