ต้อนรับเทศบาลนครนครราชสีมา

นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะเทศบาลนครนครราชสีมา ที่มาทัศนศึกษาดูงานเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาสินค้า OTOP ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนและทำให้ชุมชนมีอาชีพอย่างยั่งยืน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเลี้ยงต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ณ ร้านอาหารพระราม