ต้อนรับสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี ที่เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา จำนวน 120 คน

ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้สักการะมหาโพธิสัตว์กวนอิม ณ มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556