ต้อนรับสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 497 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี ที่เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา จำนวน 120 คน

ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้สักการะมหาโพธิสัตว์กวนอิม ณ มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail