งานประเพณีสงกรานต์ 2556

วันที่ 13 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 456 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน 2556

กิจกรรมเริ่มปีใหม่ไทย ทำบุญตักบาตรช่วงเช้า พร้อมขบวนแห่สงกรานต์ จากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปยังบริเวณพิธีเปิดงานบริเวณสะพานนริศ โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงาน ร่วมสรงน้ำ พระพุทธนวราชบพิตร หลวงพ่อกล่อม และหลวงพ่อนาค สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ พร้อมเปิดปาร์ตี้โฟม อุโมงค์น้ำ ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากศิลปิน วงเกิร์ลลี่เบอร์รี่ วงเนโก๊ะจัมพ์ และ วง AB – Normol

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail