ให้ความรู้เรื่องยา แก่ศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 373 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมาให้ความรู้แก่สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พร้อมมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail