ให้ความรู้เรื่องยา แก่ศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมาให้ความรู้แก่สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พร้อมมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี