เปิดงานสุราษฎร์ธานีไบท์วีค 2013

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดงาน สุราษฎร์ธานีไบท์วีค 2013 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ สนามข้างโรงแรมวังใต้ พร้อมร่วมถ่ายภาพในบู๊ทกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน