เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนของรางวัลงานกาชาด

วันที่ 15 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 936 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมสนับสนุนของรางวัลในการจัดงานกาชาด ประจำปี 2556

ซึ่งงานจะมีระหว่างวันที่ 3-11 เมษายน 2556 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำไปจัดหารายได้สมทบทุน นำไปบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนต่อไป

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail