เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนของรางวัลงานกาชาด

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมสนับสนุนของรางวัลในการจัดงานกาชาด ประจำปี 2556

ซึ่งงานจะมีระหว่างวันที่ 3-11 เมษายน 2556 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำไปจัดหารายได้สมทบทุน นำไปบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนต่อไป