เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเคลื่อนที่พบชุมชนเขตพัฒนาที่่ 2

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้บริการพี่น้องประชาชน ตามโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการบริการชุมชนในเชิกรุก และรับทราบปัญหา อุปสรรคของชุมชนตลอดจนเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนประจำปี 2555 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมให้บริการประชาชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ สนามหน้าโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต