สุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ 2013 ครั้งที่ 12

วันที่ 8 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 343 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ 2013 ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2556 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อชาวไทยและชาวต่างชาติให้เป็นที่รู้จัก โดยมีนายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail