สุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ 2013 ครั้งที่ 12

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ 2013 ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2556 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อชาวไทยและชาวต่างชาติให้เป็นที่รู้จัก โดยมีนายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556