ลงพื้นที่ตรวจโครงการ “ขุดคลอง ล้างท่อ ลอกคูเมือง”

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจโครงการปฏิบัติการ “ขุดคลอง ล้างท่อ ลอกคูเมือง” ซึ่งร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์ ทำการลอกคูเมืองถนนเส้นหน้าเมือง บริเวณซอยตรงข้ามดับเพลิงริมน้ำไปถึงบริเวณวัดใหม่พัฒนาราม

เพื่อเป็นการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีตะกอนที่ทับถมมาหลายสิบปี ส่งผลให้ทางเดินน้ำตื้นเขินส่งกลิ่นน้ำเน่าเหม็นระบายน้ำได้ไม่สะดวก และเกิดเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีการจัดทำโครงการในครั้งนี้ขึ้น