ลงพื้นที่ตรวจโครงการ “ขุดคลอง ล้างท่อ ลอกคูเมือง”

วันที่ 6 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 255 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจโครงการปฏิบัติการ “ขุดคลอง ล้างท่อ ลอกคูเมือง” ซึ่งร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์ ทำการลอกคูเมืองถนนเส้นหน้าเมือง บริเวณซอยตรงข้ามดับเพลิงริมน้ำไปถึงบริเวณวัดใหม่พัฒนาราม

เพื่อเป็นการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีตะกอนที่ทับถมมาหลายสิบปี ส่งผลให้ทางเดินน้ำตื้นเขินส่งกลิ่นน้ำเน่าเหม็นระบายน้ำได้ไม่สะดวก และเกิดเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีการจัดทำโครงการในครั้งนี้ขึ้น

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail