ลงพื้นที่ดูสถานที่เตรียมจัดงานสงกรานต์ 2556

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าสำนักการช่าง ลงพื้นที่ดูสถานที่เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ซึ่งปีนี้จัดที่บริเวณ สะพานนริศ (ถนนคนเดิน) ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2556