บวงสรวงศาลหลักเมือง และบวงสรวงลานพระธาตุศรีสุราษฎร์

วันที่ 26 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 407 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง และร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ ลานพระธาตุศรีสุราษฎร์(เขาท่าเพชร) เนื่องในงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ประจำปี 2556 โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2556

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชน ทั้งนี้ในช่วงเย็นมีพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี และในวันที่ 27 มีนาคม 2556 มีพิธีอัญเชิญผ้าห่มขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ขบวนแห่เริ่มจากบริเวณศาลหลักเมือง สู่สถานที่ตั้งพระธาตุศรีสุราษฎร์ (เขาท่าเพชร)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail