ต้อนรับเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จำนวน 60 คน

ที่เดินทางมาทัศนศึกษาการบริหารงานในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมมีกิจกรรมกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ณ สนามฟุตบอลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเลี้ยงรับรอง ณ ร้านอาหารพระราม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556