ต้อนรับเทศบาลเมืองแสนสุข

วันที่ 22 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 567 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จำนวน 60 คน

ที่เดินทางมาทัศนศึกษาการบริหารงานในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมมีกิจกรรมกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ณ สนามฟุตบอลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเลี้ยงรับรอง ณ ร้านอาหารพระราม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail