ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปากพนัง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานให้การต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน ที่มาศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความรู้ที่ไปปรับใช้ในการพัฒนาต่อไป โดยมีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี