ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองตราด

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลเมืองตราด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556

ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฎิบัติงาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 ณ ร้านอาหารพระราม