ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลนาทวี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลนาทวี จังหวัดสงขลา ได้นำคณะ มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลให้การต้อนรับ ณ ห้องอาหารมณเฑียร