เปิดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าเราชาวช่าง Blue Day”

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าเราชาวช่าง Blue Day ประจำปี 2556 โดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คณะอาจารย์ และศิษย์เก่า จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อร่วมรำลึกนึกถึงบิดาแห่งครูช่าง คือองค์พระวิษณุกรรม

และให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทัศนคติในการทำงานกระชับความสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี และตระหนักถึงความเป็นช่างผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง และปีนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามีความประสงค์จะรณรงค์หาทุนเพื่อสร้างศาลาที่พักริมทาง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี