เปิดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าเราชาวช่าง Blue Day”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 351 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คืนสู่เหย้าเราชาวช่าง Blue Day ประจำปี 2556 โดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คณะอาจารย์ และศิษย์เก่า จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อร่วมรำลึกนึกถึงบิดาแห่งครูช่าง คือองค์พระวิษณุกรรม

และให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทัศนคติในการทำงานกระชับความสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี และตระหนักถึงความเป็นช่างผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง และปีนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามีความประสงค์จะรณรงค์หาทุนเพื่อสร้างศาลาที่พักริมทาง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail