“ วาเลนไทน์ @ ตลาดน้ำ ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 332 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นๆ โดยจัดกิจกรรม “วาเลนไทน์@ตลาดน้ำ ” มีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนสาธารณะศรีตาปี (ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน)

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นๆ โดยจัดกิจกรรม “วาเลนไทน์@ตลาดน้ำ ” มีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้แพร่หลาย อีกทั้งให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาเห็นความสำคัญของการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์โดยปลอดภัย พร้อมพบกับมินิคอนเสิร์ตดนตรีในสวน แก้ม เดอะสตาร์ เจ้าของบทเพลง “ใช่ที่สุดหยุดที่เธอ” อิ่มอร่อย ย้อนอดีต เยือนตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน เดินทอดน่อง ล่องน้ำตาปี ถนนคนเดิน กิจกรรมความรัก จากหน่วยงานต่าง ๆ และจุดถ่ายภาพน่ารัก ๆ สวยงามและทันสมัยมากมาย โดยมีนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนสาธารณะศรีตาปี (ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail