รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนดีเด่น

นางอรชร เข็มสม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 7 ว สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนดีเด่น ผู้มีความคิดริเริ่ม วิริยะ อุตสาหะ ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5