มอบโล่ผู้สนับสนุนกีฬาฟุตซอล

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบโล่ผู้สนับสนุนด้านกีฬา ให้กับบริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้สนับสนุนด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบโล่ผู้สนับสนุนด้านกีฬา ให้กับบริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้สนับสนุนด้านกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และนักกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม  ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี