มอบโล่ผู้สนับสนุนกีฬาฟุตซอล

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 653 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบโล่ผู้สนับสนุนด้านกีฬา ให้กับบริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้สนับสนุนด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบโล่ผู้สนับสนุนด้านกีฬา ให้กับบริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้สนับสนุนด้านกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และนักกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม  ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail