มอบทุนการศึกษา ท.๔ โครงการแบ่งปันความรักให้นักเรียน

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) ประจำปีการศึกษา 2555 ตามโครงการแบ่งปันความรักให้นักเรียน พร้อมมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชิงทุนการศึกษาจำนวน 319 ทุน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) ประจำปีการศึกษา 2555 ตามโครงการแบ่งปันความรักให้นักเรียน พร้อมมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชิงทุนการศึกษาจำนวน 319 ทุน เพื่อให้นักเรียนได้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตนเองและครอบครัว โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายสถานศึกษา ประธานและคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าของทุนผู้มีจิตเมตตาเข้าร่วม ณ ลานโพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส)