มอบทุนการศึกษา ท.๔ โครงการแบ่งปันความรักให้นักเรียน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 333 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) ประจำปีการศึกษา 2555 ตามโครงการแบ่งปันความรักให้นักเรียน พร้อมมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชิงทุนการศึกษาจำนวน 319 ทุน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) ประจำปีการศึกษา 2555 ตามโครงการแบ่งปันความรักให้นักเรียน พร้อมมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชิงทุนการศึกษาจำนวน 319 ทุน เพื่อให้นักเรียนได้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตนเองและครอบครัว โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายสถานศึกษา ประธานและคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าของทุนผู้มีจิตเมตตาเข้าร่วม ณ ลานโพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail