ปิดการแข่งขัน “อินดอร์ซอคเกอร์”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 301 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลในร่ม ๗ คน “อนุบาลเกมส์ ครั้งที่ ๒๘”

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลในร่ม ๗ คน “อนุบาลเกมส์ ครั้งที่ ๒๘” ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยโรงเรียนเทศบาล ๕ เป็นผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๘ ทีม ผลการแข่งขันดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ทีม ยุวศึกษา รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมวมินทร์วิทยา รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส ) นักฟุตบอลยอดเยี่ยม ได้แก่ หมายเลข ๓ เด็กชายธนโชติ กุลเกตุยิ่งใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๓ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail