ปิดการแข่งขันอนุบาลเกมส์

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2556

พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี