ประชุมผู้สูงอายุเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 472 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เพื่อวางแผนการใช้เงินอย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการป้องกัน การหลอกลวง จากมิชฉาชีพ ศูนย์บริการผู้สูงอายุฯ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดทำโครงการ “รอบรู้เรื่องการเงิน” เพื่อผู้สูงอายุใช้ให้เป็นประโยชน์ในการนำมาปฎิบัติซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงและมีชีวิตที่ดีในอนาคตของผู้สูงอายุ ณ อาคารโภชนาการชั้น 4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail