ประชุมผู้สูงอายุเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เพื่อวางแผนการใช้เงินอย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการป้องกัน การหลอกลวง จากมิชฉาชีพ ศูนย์บริการผู้สูงอายุฯ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดทำโครงการ “รอบรู้เรื่องการเงิน” เพื่อผู้สูงอายุใช้ให้เป็นประโยชน์ในการนำมาปฎิบัติซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงและมีชีวิตที่ดีในอนาคตของผู้สูงอายุ ณ อาคารโภชนาการชั้น 4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี