ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุสวนหลวง ร.๙

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พบปะพูดคุยกับชมรมผู้สูงอายุสวนหลวง ร.๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

มีกิจกรรมรับตรวจสุขภาพ กิจกรรมรับสมาชิกใหม่ และการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ