ต้อนรับคณะแกนนำสุขภาพในชุมชน เทศบาลตำบลท่าชนะ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะแกนนำสุขภาพในชุมชน เทศบาลตำบลท่าชนะ จำนวน ๕๐ คน ที่มาศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะแกนนำสุขภาพในชุมชน เทศบาลตำบลท่าชนะ จำนวน ๕๐ คน ที่มาศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนและกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยมีกิจกรรมภาคประชาชน เช่น โรงเรียน อสม. การจัดการขยะชุมชน นวัตกรรมสุขภาพ และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดกลางใหม่ และ ห้องอาหารลัคกี้