ชมรมผู้สูงอายุตาปี

ชมรมผู้สูงอายุตาปี มีการประชุมประจำเดือน ณ วัดพระโยค

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมรมผู้สูงอายุตาปี มีการประชุมประจำเดือน ณ วัดพระโยค โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมผู้สูงอายุตาปี พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม