โครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” โรงเรียนเทศบาล ๕

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๕๐ คน