แถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดแถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (SURATTHANI MUNICIPALITY FUTSAL LEAGUE) รอบลีกในระบบเหย้า – เยือน โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้เป็นนครแห่งการกีฬา ตามนโยบาย ๗ นคร

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเบญจศก โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดแถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (SURATTHANI MUNICIPALITY FUTSAL LEAGUE) รอบลีกในระบบเหย้า – เยือน โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้เป็นนครแห่งการกีฬา ตามนโยบาย ๗ นคร เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคต เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่นอายุ จำนวนรุ่นละ ๔ ทีม ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ,รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เริ่มทำการแข่งขันเปิดสนามนักแรก ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ใช้สนามแข่งขันโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตัวแทนกรรมการผู้ตัดสิน แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน พร้อมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วม