แถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 มกราคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 315 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดแถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (SURATTHANI MUNICIPALITY FUTSAL LEAGUE) รอบลีกในระบบเหย้า – เยือน โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้เป็นนครแห่งการกีฬา ตามนโยบาย ๗ นคร

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเบญจศก โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดแถลงข่าวการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (SURATTHANI MUNICIPALITY FUTSAL LEAGUE) รอบลีกในระบบเหย้า – เยือน โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้เป็นนครแห่งการกีฬา ตามนโยบาย ๗ นคร เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคต เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่นอายุ จำนวนรุ่นละ ๔ ทีม ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ,รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี เริ่มทำการแข่งขันเปิดสนามนักแรก ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ใช้สนามแข่งขันโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตัวแทนกรรมการผู้ตัดสิน แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน พร้อมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วม

 

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail