เลี้ยงต้อนรับนักกีฬาสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันนักกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันนักกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยในระดับภาคใต้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น ๗๓ เหรียญ และระดับประเทศได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น ๑๙ เหรียญ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕