เลี้ยงต้อนรับนักกีฬาสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 มกราคม 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 361 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันนักกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันนักกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยในระดับภาคใต้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น ๗๓ เหรียญ และระดับประเทศได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น ๑๙ เหรียญ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail