เปิดฉากกีฬานักเรียนอนุบาลประจำปี ๒๕๕๖ “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ ๒๘

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลประจำปี ๒๕๕๖ “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลประจำปี ๒๕๕๖ “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๔ ชนิดกีฬา ได้แก่ อินดอซอคเกอร์ / รับ – ส่งบอล / ชักเย่อ และโยนบอลส่งห่วง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ และสนามกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลประจำปี ๒๕๕๖ อย่างเป็นทางการในวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พร้อมชมการแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชม ร่วมเชียร์ และร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์