เปิดฉากกีฬานักเรียนอนุบาลประจำปี ๒๕๕๖ “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ ๒๘

วันที่ 21 มกราคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 700 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลประจำปี ๒๕๕๖ “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลประจำปี ๒๕๕๖ “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๔ ชนิดกีฬา ได้แก่ อินดอซอคเกอร์ / รับ – ส่งบอล / ชักเย่อ และโยนบอลส่งห่วง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ และสนามกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลประจำปี ๒๕๕๖ อย่างเป็นทางการในวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พร้อมชมการแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชม ร่วมเชียร์ และร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail