เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๖

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๕๖ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ทำงานในปีที่ผ่านมา

ร่วมส่งมอบความสุขให้กันและกันมีการจับฉลากมอบของขวัญให้แก่ผู้โชคดี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี