เตรียมพร้อมจัดงาน “วาเลนไทน์@ตลาดน้ำ”

วันที่ 28 มกราคม 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 386 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นๆ

โดยกำหนดจัดกิจกรรม “วาเลนไทน์@ตลาดน้ำ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ สวนสาธารณะศรีตาปี (ตลาดนัด-ตลาดน้ำ บ้านดอน) โดยมีกิจกรรมการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน จำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน การแสดงดนตรี แสง สี เสียง นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมจุดถ่ายรูป ถือเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้แพร่หลาย อีกทั้งให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาเห็นความสำคัญของการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์โดยปลอดภัย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผอ.ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี ตำรวจสถานีภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และเสนอแนะข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจัดงานครั้งนี้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail