เชิญร่วมชมโครงการส่งเสริมการอ่าน มหกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ ๑

วันที่ 22 มกราคม 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 374 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอ่าน มหกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสะพานนริศ

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอ่าน มหกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสะพานนริศ เพื่อให้กระตุ้นให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการอ่านเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างความรู้และนิสัยรักการอ่านเป็นการพัฒนาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้มีสำนักพิมพ์เข้าร่วมกว่า 40 บู๊ธ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ณ บริเวณสะพานนริศ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail