เชิญร่วมชมโครงการส่งเสริมการอ่าน มหกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ ๑

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอ่าน มหกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสะพานนริศ

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอ่าน มหกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสะพานนริศ เพื่อให้กระตุ้นให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการอ่านเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างความรู้และนิสัยรักการอ่านเป็นการพัฒนาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้มีสำนักพิมพ์เข้าร่วมกว่า 40 บู๊ธ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ณ บริเวณสะพานนริศ